فروشگاه تخصصی تازه های علمی آموزشی مجازی

فروشگاه جامع فایل های دانشجویی, دانلود مجموعه عظیمی از فایل های آموزشی , دانشجویی , تحقیقاتی و متفرقه

پروژه تخفیف کرونایی powerpoint

اطلاعیه فروشگاه

از این که فروشگاه ما را جهت بازدید و جستجوی محصول مورد نظر خود انتخاب کرده اید ، بی نهایت سپاسگذاریم. اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

نظریه ی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩی ﺁﺩﻟﺮ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮ

نظریه ی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩی ﺁﺩﻟﺮ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮ

 

 

 

 

 

 

نام محصول : کتاب نظریه ی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩی ﺁﺩﻟﺮ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮ 

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 100

حجم فایل : 2.6 مگابایت

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1394

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﺩﻟﺮ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﺩﻟﺮ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﻋﻤﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﺎﺭﺕ ، ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮﻱ ، ﻋﻘﺪﻩ ﺣﻘﺎﺭﺕ ، ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﻲ ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ ، ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﺩﻟﺮ ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻏﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮﻱ ﺧﻴﺎﻟﻲ . ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺁﺩﻟﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﺩﻟﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻔﮑﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭﻱ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺁﺩﻟﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ :
ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻮﺭﻳﻪ (ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻳﻬﻮﺩﻱ )ﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1870 ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ.ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﭘﺴﺮ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻱ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺯﺟﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺁﺩﻟﺮ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﮋﺍﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ.ﺩﺭ ﮐﻞ ﻟﻬﺠﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻳﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻳﻬﻮﺩﻱ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﺩﻟﺮ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﮐﻴﺶ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﮔﺮﻭﻳﺪ .
ﺁﺩﻟﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍﺷﻴﺘﻴﺴﻢ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻠﻖ ﻭ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮﺩ.ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﮐﻨﺎﺭ ﻭﻱﻣﺮﺩ.ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﻣﺮﮒ ﺭﻓﺖ.ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﻮﺩ.ﺁﺩﻟﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺩﻭﭼﺎﺭ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ.ﺍﻭ ﺭﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺵ ﮐﻪ ﻗﻮﻱ ﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ﺁﺩﻟﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻃﺮﺩ ﺷﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻳﮏ ﮐﻔﺎﺵ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﻱ ﺑﮕﻤﺎﺭﺩ.ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺩﻟﺮ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩ.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,750 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 15,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
1_578928_8596.zip2.4 MB

پروژه كنترل كننده ها و شبكه هاي مانيتورينگ صنعتي

پروژه كنترل كننده ها و شبكه هاي مانيتورينگ صنعتي             نام محصول : پروژه كنترل كننده ها و شبكه هاي مانيتورينگ صنعتي فرمت : Word تعداد صفحات : 103 حجم فایل : 0.4 مگابایت زبان : فارسی سال گردآوری : 1393   تعاريف 1-1 اتوماسيون صنعتي اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي کنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته ميشود. اتوماسيون يک گام فراتر از مکان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

اصول اترنت و توابع لايه ايي PPT

اصول اترنت و توابع لايه ايي PPT           نام محصول : پاورپوینت اصول اترنت و توابع لايه ايي فرمت : PPT حجم : 1 مگابایت تعداد اسلاید : 65 زبان : فارسی سال گردآوری : 1391   مقدمه 1-1-اصول اترنت وتوابع لايه ايي اترنت يك مكانيزم سريع بود كه جهت بهبود توانايي هاي توسعه تكنولوژي هاي جديد به وجودآمد ودردراز مدت جايگاه ارزشمند وثابتي رادربين تمام تكنولو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 8,000 تومان 50% تخفیف

سوره ی مائده (به دو زبان عربی و انگلیسی) PPT

سوره ی مائده (به دو زبان عربی و انگلیسی) PPT           نام محصول : پاورپوینت سوره ی مائده (به دو زبان عربی و انگلیسی) فرمت : PPT حجم : 0.5 مگابایت تعداد اسلاید : 121 زبان : عربی - انگلیسی سال گردآوری : 1395   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی           نام محصول : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ابعاد مختلف فرآیند) فرمت : word حجم : 1.5 مگابایت تعداد صفحات: 38 زبان : فارسی سال گردآوری : 1394   مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مروری بر مفاهیم فرایند- فرایند چیست؟ فرآیند کسب و کار، مجموعهای از فعالیتها یا وظیفه های مرتبط با هم و ساختاریافته است که یک خدمت، محصول و یا اطلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,100 تومان 8,050 تومان 50% تخفیف

توانایی کار با محیط اکسل PDF

توانایی کار با محیط اکسل PDF           نام محصول : اسلاید توانایی کار با محیط اکسل فرمت : PDF تعداد صفحات : 42 حجم فایل : 2.1  مگابایت زبان : فارسی     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری           نام محصول : سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فرمت : PDF تعداد صفحات : 42 حجم فایل : 1.23 مگابایت زبان : فارسی- انگلیسی سال گردآوری : 1394         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,100 تومان 8,050 تومان 50% تخفیف

رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیکی           نام محصول : اسلاید رفتار درمانی دیالکتیکی  فرمت : PDF حجم : 1.2 مگابایت تعداد اسلاید : 22 زبان : فارسی سال گردآوری : 1394     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد، حسابداری، روان شناسی وعلوم تربيتي

 مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد، حسابداری، روان شناسی وعلوم تربيتي             نام محصول : پاورپوینت مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد، حسابداری، روان شناسی وعلوم تربيتي  فرمت : PPT حجم : 1.4 مگابایت تعداد اسلاید : 310 زبان : فارسی سال گردآوری : 1394   اهداف درس: فصل 1 : از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه : 1- تعريف علمی جامعه شناسی را بيان کند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,250 تومان 50% تخفیف

نقش مدیریت کیفیت در رقابت پذیری صنعت غذا PPT

نقش مدیریت کیفیت در رقابت پذیری صنعت غذا PPT             نام محصول : پاورپوینت نقش مدیریت کیفیت در رقابت پذیری صنعت غذا  فرمت : PPT حجم : 1.1 مگابایت تعداد اسلاید : 19 زبان : فارسی سال گردآوری : 1394     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

تحقیق فراگير شدن نامهاي تجاري چيني در بازارهاي جهاني

تحقیق فراگير شدن نامهاي تجاري چيني در بازارهاي جهاني             نام محصول : تحقیق فراگير شدن نامهاي تجاري چيني در بازارهاي جهاني  فرمت : word حجم : 100 کیلوبایت تعداد صفحات: 12 زبان : فارسی سال گردآوری : 1394     چكيده   فراگير شدن نامهاي تجاري چيني در بازارهاي جهاني در سالهاي اخير اتفاقي نيست بلكه حاصل اتخاذ رويكردي معقول و متفاوت در عرصه مناسبات سياسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف

عنوان : جزوه ی آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻒ ﺧﺎزن دﻳﻮد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر

عنوان : جزوه ی آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻒ ﺧﺎزن دﻳﻮد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر             نام محصول : اسلاید میراگرها و نقش آنها در سازه فرمت : PDF تعداد صفحات : 61 حجم فایل : 4.7  مگابایت زبان : فارسی دانشگاه زنجان     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 7,750 تومان 50% تخفیف