فروشگاه تخصصی تازه های علمی آموزشی مجازی

فروشگاه جامع فایل های دانشجویی, دانلود مجموعه عظیمی از فایل های آموزشی , دانشجویی , تحقیقاتی و متفرقه

پروژه تخفیف کرونایی powerpoint

اطلاعیه فروشگاه

از این که فروشگاه ما را جهت بازدید و جستجوی محصول مورد نظر خود انتخاب کرده اید ، بی نهایت سپاسگذاریم. اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

ناهنجاری های متابولیکی در مرغان گوشتی PPT

ناهنجاری های متابولیکی در مرغان گوشتی PPT

 

 

 

 

 

نام محصول : پاورپوینت ناهنجاری های متابولیکی در مرغان گوشتی 

فرمت : PPT

حجم : 0.7 مگابایت

تعداد اسلاید : 20

زبان : فارسی 

سال گردآوری : 96

 

بيماري آسيت ( Ascites ):
بيما ري آسيت به ميزان وسيعي در جو جه هاي گو شتي بروز مي كند و تلفا ت ناشي از ان ممكن است تا 30 درصد و حتي بيشتر برسد همچنين آسيت از مشكلا ت شا يع وفزاينده ي جو جه هاي گو شتي مي با شد اگر جه اين مشكل بيشتر در ارتفا عات با لا ديده شده ولي درسطح دريا  نيز اين حا لت رخ مي دهد . بروز آ ن در ماههاي زمستا ن رايجتراست. جو جه هاي گو شتي نژادهاي اصلا ح شده امروزي به دليل سرعت رشد با لا ونياز بيشتربه اكسيژن استعداد بيشتري به ابتلاء به اين بيماري دارند ودر صورت كم كردن سرعت رشد ميزان ابتلا نيز كا هش مي يا بد علت اصلي بروز اين بيماري كا في نبو دن اكسيژن مورد نياز جوجه ها وكا هش ميزان اكسيژن در خون است.  

عوامل زير ميتو انند در بروز اين بيماري موثر با شند.
( 1) ارتفاع _درار تفا ع با لا فشار آتمسفر ودر نتيجه فشار اكسيژن در حد پا ئين تري است و همين امر با عث كمبو د اكسيژن ويكي از علل اصلي بروز بيماري است.
(2)تهو يه_نا منا سب بودن تهو يه مقدار ذرات گرد وغبا رو گا ز ها(بو يژه گا ز آمو نيا ك ) را ا فز ايش مي د هد كه اين با عث آسيب رسانيد ن به ريه ها ونا رسا ئي آ نها وكا هش اكسيژ ن وارده به بد ن مي گر د د.
(3) عفو نت ها ي تنفسي _هر بيماري كه با عث صد مه ز د ن به ريه ها وسا ير قسمت ها ي دستگا ه تنفسي گر دد مي تو اند با عث كم شد ن قا بليت جذ ب اكسيژن و كمبو د آن در بد ن گر دد.
(4)دما _حر ارت پا ئين و يا اختلا ف ز يا د بين حد اقل و حد ا كثر دما ي شبا نه روز نياز بدن را به اكسيژن افز ا يش مي دهد.

(5) رشد سر يع و تغذ يه _با لا بو دن سر عت رشد و مصر ف زيا د دان نيا ز به اكسيژن را ا فز ايش مي دهد . جو جه خر وس ها بد ليل سر يع تر بو دن رشد آنها به بيما ري آ سيت حسا س تر از جو جه مر غ ها هستند .
(6) مسمو ميت ها ي غذ ائي نا شي از سمو م قا رجي (ما يكو تو كسين ها )_ مو جب ا فز ايش  مو ارد بيما ري در جو جه ها ي مبتلا مي گر دد.
(7) نگهد ار ي تخم مر غ_ اختلا ل در تبا دل اكسيژ ن در تخم مر غ ها ي نطفه دار ي كه در انبا ر نگهد اري شد ه اند ممكن است ابتلاء به آسيت را در جو جه هاي تو ليد ي آنها افز ايش مي دهد.
 (8) وجو د اكسيژ ن نا كا في در داخل ما شين ها ي جو جه كشي با عث ايجا د مشكل آسيت در جو جه ها ي تو ليد شده در اين ما شين ها مي شو د.
(9) ابتلاء جو جه ها  به بيما ري آسپر ژ يلو زدر روزها ي اول زند گي با عث نا رسا ئي ريه ها و افز ايش موارد آسيت  در هفته ها يبعد و ادامه آن تا رسي ن به كشتا ر مي گر دد .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,750 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 15,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file654_2026036_7147.zip493.5k