فروشگاه تخصصی تازه های علمی آموزشی مجازی

فروشگاه جامع فایل های دانشجویی, دانلود مجموعه عظیمی از فایل های آموزشی , دانشجویی , تحقیقاتی و متفرقه

پروژه تخفیف کرونایی powerpoint

اطلاعیه فروشگاه

از این که فروشگاه ما را جهت بازدید و جستجوی محصول مورد نظر خود انتخاب کرده اید ، بی نهایت سپاسگذاریم. اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر مخازن طبيعي تركدار

 

 

نام محصول : مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر مخازن طبيعي تركدار 

فرمت :word

حجم : 8 مگابایت

تعداد صفحات : 120

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1396

 

خصوصيات و وضعيت مخازن

تعيين خصوصيات و وضعيت مخازن تركدار با  مشاهدات مستقيم از قبيل آزمايشات  مغزه و مشاهدات غير مستقيم  از جمله تستهاي چاه‌آزمايي(Well Testing) قابل بررسي است كه به طور كلي مخازن شكافدار سه نوع هستند :

  1. ممكن است نفت در ماتريكس باشد و در شكاف نباشد .
  2. نفت در شكاف باشد و در ماتريكس نباشد.
  3. نفت هم در شكاف و هم در ماتريكس باشد.

در اين مخازن از ابتداء توليد يك چاه سه مرحله وجود دارد :

  1. توليد بيشتر به دليل انبساط و حركت در fracture مي باشد.
  2. توليد هم از matrix و هم از fracture تاثير مي پذيرد .
  3. مكانيسم توليد و مقدار نفت از matrix مي باشد ولي طي اين مدت نفت خارج شده از مخزن عمدتاً از مسير شكافها بسوي چاه حركت مي كند.

 

1-3 تاريخچه شبيه سازي مخازن تركدار :

عدة زيادي جهت شبيه سازي مخازن تركدار تلاش نمودند اما به طور جدي barenblatt در سال 1960 ، Root  Warren& در سال 1963 با ارائه مدلهايي روي اين موضوع كار نمودند كه مدل Warren &  Root هم اكنون هم به عنوان مبناء شبيه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد و در نرم افزارهاي مختلف كار برد فراوان دارد .

 Root  Warren & مدلي را ارائه كردند كه از مكعبهاي متوازي الوجه تشكيل شده است . در اين مدل بلوكها نشان دهنده ماتريكس و فضاي بين آنها تركها را نشان ميدهد . يكسري از تركها افقي و عمودي است كه توسط بلوكهاي ماتريكس از يكديگر مجزا مي گردند ، در اين سيستم جريان بسمت چاه تنها از طريق شبكه تركها صورت مي گيرد لذا:

  (1-1)                                                                                                     Kt=Kf .

 شكل (1-1) نمايي از مدل Root  Warren & و مدل واقعي بلوك سنگ مخزن را نشان مي‌دهد. در مدلهاي استفاده شده فرض شده كه تركها هم شكل هستند از اينرو اندازه بلوك ماتريكس ثابت است مطالعات زمين شناسي نشان مي دهد كه در بيشتر مخازن تركها هم شكل نيستند سخت بودن قسمتهاي مختلف بلوك باعث تغيير شكل در بعضي جاهاي شكافها مي شود .

 

Kazemi اولين كسي بود كه جريان حالت ناپايدار را بصورت كاربردي براي مدل شعاعي مورد مطالعه قرار داد او نتيجه گرفت كه مدل Root  Warren & در مواردي كه توزيع ترك بصورت يكنواخت بوده و جريان بين ماتريكس و ترك زياد باشد قابل كار برد است.

 اين مدل ازيكسري لايه هاي افقي موازي تراوا تشكيل شده كه تركها ما بين لايه ها مي باشند در اين مدل تراوايي سيستم از رابطه زير بدست مي‌آيد كه در آن Km تراوايي ماتريكس و Kf تراوايي ترك مي‌باشد

 يعني :   (1-2)                                                                            kt= Km+kf .

De – Swaan نيز مدل مخزن تركداري مشابه Kazemi ارائه داد با اين تفاوت كه لايه هاي ماتريكس بصورت بلوكهاي هندسي منظم به فرم كروي فرض شده‌اند.

 اكثر شبيه سازي ها از نگرش تخلخل دو گانه با تعريف معمولي نيروهاي موئينگي و گراويته در بين ماتريكس و ترك استفاده مي كنند . با وجود اين اختلاف عمده اي بين شبيه سازيهاي مخازن معمولي و تركدار در برخورد بانيروهاي موئينگي و گراويته وجود دارد:

1-  نيروي گراويته در مخازن هموژن به تغيير ارتفاع ساختماني بستگي داشته اما در مخازن تركدار به سطح آب در ترك و ماتريكس و ابسته است .

 2-  سطح آب و يا گاز در طي شبيه سازي بطور ديناميكي تغيير مي كند و بايد در هر گام محاسبه شود در صورتيكه اختلاف ارتفاع ساختماني ثابت است .

3-  در جابجايي نفت با آب از ماتريكس آب تر (Wet  Water ) نيروهاي گراويته و موئين در يك جهت عمل مي كنند يعني به سمت بالا ، فرآيند آشام را شدت مي‌بخشد ليكن در مخازن معمولي اين نيروها مخالف يكديگرند .

Yamamoto et – al  در سال 1971  مدل تركيبي از بلوك ماتريكس منفرد ارائه داد . مكانيسم بازيابي براي اندازه بلوكهاي مختلف كه بوسيله نفت و يا گاز احاطه شده اند را مورد مطالعه قرار داد .

Rossen در سال 1978  مدلي ارائه داد كه از منحني هاي بازيابي ورودي كه تابعي از فشار و خواص بلوك ماتريكس سيال داخل سيستم ترك بودند استفاده مي كرد .

از اين منحني ها بازيابي بر حسب فشار و درجه اشباع مشتق گرفته مي شود و با استفاده از يك شبيه ساز بصورت Semi – implicit قرار داده مي شوند . در اين مدل جدا شدن كامل سيالات Segregation در تركها فرض شده است كه بلوكهاي ماتريكس با گاز احاطه شده اند و نيز آب را از ماتريكس به ترك منتقل نمي‌كنند و ما تريكسها كه با آب احاطه شده بودند فرض مي شود كه گاز را از ماتريكس به ترك منتقل نمي كنند .

Thomas       و همكارانش در سال 1983 يك مدل سه بعدي ، سه فاز با تخلخلي دو گانه (dual  (porosity براي شبيه سازي مخازن تركدار طبيعي ارائه كرده است كه نيروهاي گراويته ، ويسكوز و فشارموئين و تراوايي نسبي براي جريان در ترك و ماتريكس را در نظر گرفتند .

كاربرد منطقي فيزيك نيروهاي موئين و گراويته اولين بار بوسيله Litvak  در سال 1958 انجام شد . او يك مدل سه فازي سه بعدي با تخلخل دو گانه ارائه كرد كه براي كار برد در مخزن طراحي شده بود.

 در عين حال جزئيات جابجايي توسط موئينگي و گراويته در يك بلوك ماتريكسي بطور دقيق در نظر گرفته مي شود . اين شبيه ساز تبادل بين ترك و ماتريكس را براي يك بلوك ماتريكس كه كاملاً در آب يا گاز فرو رفته است با در نظر گرفتن كليه مشخصات جريان محاسبات را انجام مي دهد . سپس برنامه سطح آزاد آب در ترك وقتي Grid block در آب يا گاز فرو رفته باشد كل سهم ماتريكس در توليد يك Grid block را محاسبه مي كند.

جداسازي سيالات در ماتريكس مهم نيست اما در ترك محاسبه مي شود و تا وقتيكه تمام تركها در لايه پايين از آب پر نشوند لايه بالايي آب وارد آن نمي‌شود .

اخيراً روشهاي مشابهي توسط ديگر پژوهشگران ارائه شده است (sonier  et  al 1986 ) و (Gilman . Kazemi 1987 ) نيز سطح آزاد آب را در تركهاي داخل Grid block محاسبه كردند با وجود اين Sonier فرضي را در نظر گرفت كه تمامي بلوكهاي ماتريكس داخل يك Grid block يك مقدار مساوي از سيال به داخل تركها توليد مي كند . اين فرض ساده هميشه پاسخ يكساني را در مقايسه با محاسبه با مقدار دقيق بلوكهاي ماتريكس كه در معرض پديده آشام يا ريزش ثقلي هستند را نمي‌دهد .

 Gilman – Kazemi تقسيم بلوكهاي ماتريكس را به زير مجموع هايي علاوه بر محاسبات ارتفاع سيال در تركها پيشنهاد نمودند اين تقسيم بندي مي تواند براي صحت شبيه سازي جابجايي نفت از يك بلوك ماتريكس بزرگ لازم باشد با وجوداين در شبيه سازي يك مخزن Grid block ممكن است در ازاي ميليونها بلوك ماتريكس باشد .

اين تقسيم بندي محاسبات را پيچيده تر ساخته و اگر روش صحيحي براي محاسبه سهم گراويته به توليد بلوكها با ماتريكس استفاده شود ديگر نيازي به آن نمي باشد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 19,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file25_1990676_5910.zip6.4 MB